SK Plzeň Doubravka

Kontakty

SK Plzeň Doubravka

Kontakty

SK Plzeň Doubravka

Kontakty

SK Plzeň Doubravka
SK Plzeň Doubravka
Kontakty

Kontakty

Oficiální název: Sportovní klub Plzeň Doubravka z.s.

IČ: 087 93 964

Právní forma: Zapsaný spolek

Spolek byl zapsán k 1.1.2020 Krajským soudem v Plzni pod č.j. L9497

Sídlo spolku: Moravská 1367/7, Doubravka, 312 00 Plzeň
 

E-mail: info@skplzendoubravka.cz

Web: www.skplzendoubravka.cz

 

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ PRO ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ

* Jméno a příjmení: 
* Datum narození: 
* Adresa: 
* Pohlaví: 
žena     muž
Dosavadní zkušenost: 
začátečník     pokročilý     profík

Doplnění ke zkušenosti:
Zájem o další aktivity: 
běh     kolo     otužování     další

Doplnění k aktivitám:
* E-mail: 
Telefon: 


Mám zájem o přidání do skupinového chatu spolku na WhatsApp: 
ne     ano    
Zpráva:

Souhlas se zpracováním osobních údajů
ANO     NE

Vyplněním a odesláním registračního formuláře dává zájemce o registraci ve Sportovním klubu Plzeň Doubravka z.s., IČ: 087 93 964, souhlas se zpracováním a využitím svých osobních údajů pro vnitřní účely sportovního klubu. Součástí tohoto souhlasu je též souhlas s ukládáním osobních údajů zájemce na nosiče dat, vyhledávání v nich, předávání třetím osobám a další nakládání s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zájemce souhlasí, aby jeho osobní údaje byly sportovním klubem použity i pro statistické a marketingové a obchodní účely jak klubu, tak jeho obchodních partnerů.

Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku. Členem spolku se zájemce stává až schválením žádosti statutárním orgánem spolku v souladu se stanovami spolku.

Ochrana proti robotům