SK Plzeň Doubravka

Turistika

SK Plzeň Doubravka

Turistika

SK Plzeň Doubravka

Turistika

SK Plzeň Doubravka
SK Plzeň Doubravka
Turistika

Turistika

Do společných aktivit jsme především díky některým novým členům, kteří se zasloužili o rozšíření obzorů spolku, zapojili také turistiku. První společná výprava se odehrála na Třeboňsku v Jižních Čechách.