SK Plzeň Doubravka

Turistika

SK Plzeň Doubravka

Turistika

SK Plzeň Doubravka

Turistika

SK Plzeň Doubravka
Turistika

Turistika

Do společných aktivit jsme především díky některým novým členům, kteří se zasloužili o rozšíření obzorů spolku, zapojili také turistiku. První společná výprava se odehrála na Třeboňsku v Jižních Čechách.